Các công trình công ích, thực trạng và giải pháp – P3

III. Các Cơ sở hạ tầng Văn hóa – Thể dục thể thao
1. Nhà văn hoá và Công trình TDTT
Từ sau ngày giải phóng, ngoài các cơ sở giáo dục y tế, các cấp chính quyền thành phô” quận, huyện đều râ”t quan tâm đến các cơ sở văn hóa TDTT. Mức sống ngày càng cao nhu cầu đối với văn hóa – TDTT ngày càng lớn.
Vì vậy trong nhiều năm qua chủ yếu là cấp quận, huyện đã xây dựng rất nhiều công trình VH- TDTT. Hầu hết đều có nhà văn hóa mà đối tượng trước tiên là dành cho thanh thiếu nhi; rất nhiều quận đã có nhà thi đâu, hồ bơi, sân tennis, nhưng nhìn chung lại ta thấy:
– Hệ thống cơ sở dành cho tập luyện còn rất thiếu, đặc biệt là sân bãi và các phương tiện trang thiết bị dành cho tập luyện TDTT. Riêng về văn hóa thì tương đối đầy đủ qua hệ thông nhà văn hóa các quận, huyện.
– Một sô” có xu hướng thiên về kinh doanh kể cả cơ sở của Nhà nước – như việc làm quá nhiều sân tennis trong khi sân để tập các loại hình khác râ”t thiếu. Một sô” nhà thi đâu cũng nặng về tổ chức thi đâu để kinh doanh còn tác dụng để luyện tập rất ít, kinh doanh cũng không thường xuyên, do vậy hiệu quả sử dụng rất thấp trong khi vốn đầu tư của Nhà nước bỏ ra quá lớn.
– Nhà văn hóa, nhà thi đấu, hồ bời v.v… không đạt được tiêu chuẩn những công trình hiện đại – do vậy sẽ rất hạn chế trong việc nâng cao ngang tầm trình độ khu vực và quốc tế. Các nhà thi đấu cũng thường được dùng đa chức năng như ca nhạc, thời trang thi hoa hậu v.v… nhưng đều không đạt được tiêu chuẩn chất lượng tương xứng ngay cả số chỗ ngồi càng quá ít.
– Trong khi đó ở cấp thành phố, rất cần thiết có những công trình đúng tâm cỡ.
Nhà văn hoá thanh .niên, nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hoá phụ nữ ngày càng phát huy tác dụng rất tốt, đồng thời cũng là những mô hình sinh hoạt cho các cơ sở cấp quận, huyện, nhưng cơ sở vật chất quá yếu kém, hạn chế rất lớn việc phát huy vai trò đầu tàu của nó.
Do vậy thành phô” rất cần thiết phải có những cung văn hóa thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, cung văn hóa lao động, cung TDTT đúng tầm cỡ của thành phố lớn nhất nước, thành phô” lớn trong khu vực, có đủ điều kiện để phát huy vai trò đầu tàu của nó trong thành phô”, trong khu vực và có điều kiện tốt để giao lưu quốc tê”. Các công trình này phải là những hạng mục quan trọng trong quy hoạch tổng mặt bằng thành phô” và trong các dự án đàu tư phát triển thành phố.
Đôi với các cơ sở hạ tầng về văn hoá — TDTT ngoài việc phát triển những công trình có tính phổ cập ở các quận, huyện, còn phải chú ý đến hệ thống có tính chất đầu tàu và tính nâng cao ở cấp thành phố. Tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp và không có trọng điểm.
2. Nhà hát, rạp điện ảnh và sân khấu lớn
– Trong thời đại hôm nay, nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ rất đa dạng phong phú với rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, nội dung hình thức khác nhau… nhất là trong thời đại hội nhập; do vậy những nhà hát, rạp điện ảnh đông chỗ ngồi trở nên lỗi thời. Người ta vừa ăn uống vừa xem ca múa nhạc tạp kỹ vừa xem tranh, nghe ca trù và thưởng thức trà đạo v.v… Do vậy nhà hát hay rạp điện ảnh thường trở thành một tổ hợp với nhiều rạp lớn nhỏ khác nhau và cổ thêm một số chức năng khác nữa như hàng cafe bar, phòng trưng bày, quây nữ trang, mỹ nghệ phẩm v.v…
Một số rạp hát, rạp điện ảnh ở thành phố đã biến dạng theo hướng này, nhưng cái chính là thành phố phải xây dựng những tổ hợp công trình đúng tàm cỡ.
– Mặt khác một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh phải có những nhà hát chuyên dùng như nhà hát kịch nói, nhà hát cải lương tuồng, opera, giao hưởng., cho đến một rạp xiếc hiện đại… Ngoài ra còn phải có những sân khấu lớn hoành tráng dành cho ca nhạc hiện đại, biểu diễn thời trang, thi hoa hậu, và biểu diễn tổng hợp trong ngày lễ hội…
Dĩ nhiên tất cả các công trình này đều đòi hỏi dầu tư rất lớn và phải xây dựng dần, nhưng không thể không nằm trong quy hoạch TMB, đặc biệt là ở khu trung tâm chính của thành phố và nằm trong các dự án đầu tư lâu dài phát triển đô thị.