Các công trình lớn của thành phố – P4

12. Khu vui chơi giải trí du lịch quỵ mô lớn
Trong tổng mặt bằng xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch khu bán đảo Thanh Đa – Bình Quới với diện tích hơn 300 ha là một khu như vậy – Cũng đã có một số dự án đầu tư của nước ngoài, nhưng đều không thành công. Lý do rất dễ hiểu với mức sống của nhân dân thành phố hiện nay chưa có đủ điều kiện đê vào chơi một khu vui chơi giải trí lớn như thế. Mặt khác các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ không có lợi, sẽ rất khó thu hồi vốn nếu không có những hạng mục kinh doanh khác hỗ trợ – như kinh doanh nhà ở, kinh doanh sân Golf.
Nhưng đứng về quy hoạch lâu dài 10 năm – 20 năm sau khi đất nước đã công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đặc biệt là việc hội nhập toàn cầu có kết quả, thì nhu cầu một khu giải trí du lịch lớn như vậy, một dạng Disney Land của Việt Nam rất có thể có tính hiện thực cao. Sự kết hợp khu vui chơi giải trí này với hệ thống du lịch chung sẽ là một tiềm năng lớn đê phát triển khu Thanh Đa – Bình Quới này.
Vì vậy vấn đề giữ gìn các khu đất quy hoạch lâu dài là vấn đề rất cần thiết mặc dù trưóc mắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại.

13. Trung tâm thể dục thê thao quốc phòng
Trước đây các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có ý định thành lập một trung tâm thể dục thể thao quốc phòng để huấn luyện cho những người yêu thích các môn thê thao như nhảy dù, lái máy bay hoặc tập luyện các kỹ nãng quân sự khác… Các đơn vị quân đội ở thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện cơ sở vật chất như đất đai và các thiết bị có liên quan, vì vậy họ hoàn toàn có đủ khả năng để hình thành các trung tâm này. Trung tâm thể dục thể thao quốc phòng sẽ là nơi thu hút khá nhiều lực lượng thanh niên, làm phong phú thêm ngành thể dục thể thao nói chung, đồng thời càng đem lại nguồn thu thoả đáng.
Thành phô nên khuyến khích các đơn vị quân đội mở những trung tâm thể dục thê thao quốc phòng.

14. Trung tâm thị trường chứng khoán
Ở các nước, cơ sở này rất lớn, yêu cầu một kiến trúc có không gian rất rộng – như một cái chợ lớn về chứng khoán.
Trước mắt có thể ta chưa có nhu cầu về một cơ sở chứng khoán to lớn như các nước. Nhưng xu thế đi vào cơ chế thị trường, xu thế hội nhập trong đó có lĩnh vực tài chính chứng khoán. Nước ta, thành phố chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi quy luật chung đó.
Cơ sở giao dịch chứng khoán của chúng ta hiện nay quá nhỏ bé, chắc chắn trong tương lai nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sự ra đời một Công trình lớn dành cho thị trường chứng khoán sẽ là tất yếu. Dĩ nhiên vị trí của công trình này không thể nằm ngoài khu trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, tức là phải nằm trong khu vực trung tâm chính hiện nay.
Sau khi giải toả 2 chợ đầu mối: chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh đi, cũng như chỉnh trang lại khu dân cư ở phường Cầu Ông Lãnh, rất cần thiết phải dành một diện tích mặt bằng thoả đáng để xây dựng Trung tâm chứng khoán Sài Gòn.