Chính sách BĐS mới : Bãi bỏ bớt các thủ tục hành chính

Liên quan đến các hạ tầng kỹ thuật, hiện có 03 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và 04 thủ tục được giải quyết tại cấp tỉnh, với thời gian giải quyết 7 -> 29 ngày làm việc. Các thủ tục cũng được quy định rõ ràng hơn về trình tự, cách thực hiện, tuy nhiên, cũng cần tiếp tục hướng dẫn cụ thể về thành phần, số hồ sơ phải nộp tại cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết. Còn thị trường BĐS bán lẻ nước ta trong thời gian này tương đối ổn định. Đặc biệt là bán nhà quận 8 và ở quận Tân Phú Tp. HCM.

Sắp tới, trên cơ sở của những quy định mới về việc quản lý chất thải & phế liệu, quy định về lựa chọn nhà đầu tư, thoát nước đô thị & khu công nghiệp, Bộ Xây dựng tiến hành rà soát và công bố bãi bỏ 4 thủ tục, gồm: lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án ; lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng với dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước ; thẩm định phê duyệt phương án phí thoát nước; phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia vào thực hiện dự án.

Hoạt động bán lẻ của bán nhà quận Tân Phú đang gây sự chú ý cho nhiều người

Như vậy, chỉ còn 03 thủ tục thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật – thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, gồm: thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận ; thủ tục thẩm định +phê duyệt phương án giá nước sạch; thủ tục cấp giấy phép chặt hạ + dịch chuyển cây xanh.

Việc kiểm soát thủ tục hành chính tại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được duy trì để giảm thiểu thủ tục không cần thiết,  không hợp lý. Bộ cũng tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của các DN trong quá trình áp dụng pháp luật; cung cấp thông tin và  nắm bắt tình hình, phối hợp 1 cách có hiệu quả với các Bộ; ngành; địa phương;các Hội nghề nghiệp… tháo gỡ các khó khăn cho DN và người dân.

_______

Tin bán nhà quận 7 và các khu vực khác mời bạn đọc xem tại http://kientructonghop.com

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *