Khả năng hoán đổi dân cư tại các khu đô thị

1. Cư dân có thu nhập tương đối cao, làm việc ở các ngành dịch vụ cao cấp như ngân hàng, tài chính, công ty nước ngoài, cán bộ và chuyên gia cao cấp, đa phần đều có xu hướng dồn về các khu trung tâm đô thị; Phần còn lại ở các khu vực đặc biệt như các khu công nghệ kỹ thuật cao, khu các viện nghiên cứu, khu các trường đại học vv…

2. Thành phần cư dân có nghề nghiệp và thu nhập tương đốì ổn định chủ yếu sẽ hướng vào các khu ở có tiện nghi tương đối đầy đủ, thuận tiện về các mặt dịch vụ xã hội và khoảng cách đi lại đến các nơi làm việc tương đối thuận lợi.

3. Công nhân, cán bộ công nhân viên làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở chuyên doanh, có nghê nghiệp và thu nhập tương đối ổn định chủ yếu sẽ hướng về các khu ở gần cơ sở sản xuất kinh doanh nơi họ đang làm việc ở các quận ven nội cũ, các quận mới, trung tâm đô thị mới.
Trong tương lai (cũng giống như nhiều nước) một gia đình thường hướng các thành phần trong gia đình vào một nghề nhâ’t định hoặc tương tự để tạo nên cuộc sống ổn định về lâu dài.

4. Các cư dân, người lao động có công việc không cố định hoặc làm những nghề lưu động, những người buôn bán nhỏ thường có thu nhập thấp thì chỗ ở của họ sẽ không thật cố định.
họ thường hướng về những nơi ở có tiện nghi vừa phải, ở nhà thuê rẻ tiền. Những khu ở này thường phân bố rải rác khắp trên các địa bàn thành phố, không tập trung và không chiếm một khu vực quá lớn…

5. Những người không có nghề, thu nhập không ổn định hoặc thu nhập tương đối thấp, dân mới nhập cư, … dân nghèo đô thị … đối với họ trước tiên là kiếm sống qua ngày, còn chỗ ở chưa phải là điều căn cơ nhất. Do vậy họ có thể sống bất kỳ nơi nào trong thành phô”, thông thường là trong các khu hẻm hóc trên kinh rạch ở nội thành cũ, và nhiều hơn là thường tập trung vào các khu lụp xụp lân chiếm, các khu nhà bán kiên cố, xây dựng tự phát để cho thuê chủ yếu ở các quận ven nội cũ và các quận mới.
Thành phô’ hình thành nhiều khu vực đô thị có chức năng khác nhau, điều kiện sinh sống mỗi khu vực khác nhau, nên các thành phần cư dân sẽ có sự hoán đổi nơi cư trú để có một hoàn cảnh sống thích hợp hơn về nhà ở, về dịch vụ xã hội và quá trình đi lại. kiến trúc – quy hoạch cũng sẽ phải căn cứ vào quá trình biến đổi đó đế điều chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn.