Những chính sách khác nhau về kiến trúc – quy hoạch đối với từng khu vực – P1

Do thành phô’ quá rộng lớn thực chất đã hình thành nhiều khu vực đô thị có tính chất khác nhau, do vậy để quản lý thành phô’ phát triển, cải tạo, chỉnh trang đúng quy luật, bảo đảm cần thiết phải có những chính sách khác nhau về kiến trúc – quy hoạch đối với từng khu vực
– Ranh giới: Quận 1, Quận 3, Quận 5, một phần Bình Thạnh, Quận 4, dọc theo sông Sài Gòn.
– Dân số: giảm bớt dân sô”, để mật độ dân cư chung dưới 30.000 người/km2 – các thành phần dân cư có chất lượng cao hơn về văn hoá, văn minh đô thị, nghề nghiệp và thu nhập ổn định.
– Mật độ xây dựng phải giảm – kiến trúc cao tầng tạo thêm khoảng xanh, khoảng trông.
– Không mở rộng lộ giới đối với các tuyến đường cũ, với các khu phô” ổn định, nhưng có thể quy định tăng thêm khoảng lùi đôi với kiến trúc xây dựng mới hoặc cải tạo các con hẻm bảo đảm an toàn và vệ sinh đô thị.
– Bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội, giữ gìn và duy trì một sô” dãy phô” nhà phô” có tính truyền thống theo một quy chê” bắt buộc.
– Nhà ở chủ yếu là chung cư cao tầng và thấp tầng, hạn chê” tối đa việc tiếp tục xây nhà phô”. Xây dựng các khu ở mới văn minh, hoàn chỉnh, hiện đại và giữ gìn truyền thông văn hoá.
– Cải tạo chỉnh trang nâng câ”p các công trình công cộng cấp thành phô”, đáp ứng những nhu cầu sử dụng của thời đại.
– Sử dụng kiến trúc cao tầng cho các công trình phù hợp với chức năng của trung tâm thành phô” theo một bô” cục không gian có chuẩn bị trước và đưa vào các quy định xây dựng.
– Tổ chức một sô” tuyến đường đi bộ và một số tuyến đường dành cho sinh hoạt cộng đồng theo thời gian biểu nhất định.
– Toàn bộ hệ thông hạ tầng kỹ thuật đều đi ngầm.
– Tổ chức đường ngầm hoặc nổi cho người đi bộ băng qua một số trục đường có mật độ giao thông lớn.
– Giải toả hết các khu ổ chuột lụp xụp, xây dựng lại thành các khu ở hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại.
– Di dời tất cả các xí nghiệp sản xuất kể cả Xí nghiệp Ba Son, các cơ sở gây ô nhiễm … các kho bãi, chợ đầu mối ra ngoài dành các khu đất này tạo thêm diện tích cây xanh, khoảng trông, các bãi đậu xe, công trình công ích và dịch vụ công cộng (hạn chế lấy các khu đất này xây dựng nhà ở). Tuy nhiên việc giải toả di dời phải đồng thời với việc di chuyển một số cư dân có công ăn việc làm không thích hợp với khu trung tâm, hoặc phải tạo cho họ có công ăn việc làm thích hợp. Khu trung tâm nên hạn chế việc tái định cư tại chỗ.
– Giải toả kinh rạch, làm xanh sạch, tạo công viên, vườn cây ven bờ, giải toả các bô rác.
– Dần dần di dời các bến cảng về phía hạ lưu, dành đất xây dựng công trình công cộng hoặc dịch vụ.
– Các trục giao thông chính, vận tải khách xuyên qua trung tâm đều phải đi ngầm với hệ thông métro, không dùng phương án đi nổi trên cao để bảo đảm kiến trúc cảnh quan chung cho khu trung tâm thành phố.
Trung tâm chính của thành phố cần có chính sách thu hút đầu tư thích hợp để tạo điều kiện tranh thủ các nguồn đầu tư nhằm sớm xây dựng trung tâm chính của thành phố văn minh hiện đại
và giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc.
Riêng đối với khu vực Chợ Lớn cần tạo điều kiện giữ gìn và phát huy một khu đô thị mang đậm bản sắc người Hoa.
– Dân số phải bảo đảm không tăng thêm, mật độ dân số khống chê khoảng 25.000 người/km2. Những nơi có mật độ cao cần có biện pháp giảm bớt.
– Tiếp tục chỉnh trang cải tạo hoặc xây dựng các khu ở văn minh hiện đại – với nhà ở cao tầng 5 – 9 tầng, giảm mật độ xây dựng.
– Hạn chế việc phát triển các nhà phô” và các dãy phố mới. Các khu ở mới dứt khoát không xây dựng kiểu nhà phố.
– Tái định cư tại chỗ một số khu ở lụp xụp xuống câ”p nặng, dần dần nâng cao chất lượng ở, nhất là đối với các thành phần cư dân có thu nhập thấp.
– Tiếp tục sử dụng các khu đất trống; đất quân sự được phép dân sự hóa, đất di dời các cơ sở ô nhiễm, lây lan … ưu tiên cho việc xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, hạn chế việc tiếp tục đưa các khu đất này vào xây dựng nhà ở, nhất là phương thức chia lô bán đất.
– Chỉnh trang bộ mặt kiến trúc của một số trục đường chính của thành phố; trồng thêm cây xanh, chỉnh trang lại mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, giải quyết vân đề ngập úng, thông thoáng vỉa hè và tạo các tuyến đi bộ băng qua đường.
– Chỉnh trang lại một số dãy phố buôn bán chuyên doanh cải tạo hệ thống chợ, cải tạo được nếp sinh hoạt mua bán tiến đến văn minh, đồng thời có những đặc điểm làm giàu thêm bản sắc dân tộc.
– Bảo tồn giữ gìn các công trình có giá trị về lịch sử văn hoá, xã hội… chỉnh trang các kiến trúc tôn giáo, kiến trúc kỷ niệm …
– Nâng câp các công trình công ích hiện có và đặc biệt chú ý xây dựng thêm những công trình công ích, dịch vụ công cộng… phục vụ riêng cho từng khu dân cư.
– Dần từng bước giải toả thông thoáng và làm sạch các kinh rạch ô nhiễm, làm bờ kè, đường đi, công viên cây xanh; tái định cư hợp lý các hộ dân bị giải toả.
– Di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công và công nghiệp ra ngoài, nhưng có thể tổ chức lại một số cơ sở không ô nhiễm tại các khu dân cư.
– Mở rộng lộ giới một số trục đường chính của thành phố, nhất là những tuyến nối dài các tuyến cũ; tạo thêm một sô” tuyến mới nhằm giải toả bớt các lượng giao thông vào các trục chính. Mở rộng và hoàn thiện các nút giao thông quan trọng. Dành đất và có quy hoạch cho các nút giao thông lập thể, các tuyến giao thông trên cao bằng các phương tiện bánh sắt và các bãi đỗ xe lớn ở các cửa ngõ vào các khu trung tâm.
– Cải tạo hệ thống thoát nước và cấp nước; cải tạo lại mạng lưới cung cấp điện. Đối với các trục đường chính dần dần đưa hệ thống kỹ thuật nằm sâu dưới đất.