Chợ đêm Sài Gòn
Ý tưởng chợ đêm đã hình thành từ rất sớm, bởi cuộc sống đô thị không chỉ có ban ngày. …