Tài chính Đô thị và vấn đề an ninh quốc phòng

1. tài chính đô thị
Đối với một thành phố lớn nhất thiết phải có một cơ chê tài chính thật vững mạnh bởi chi phí thường xuyên của thành phố vô cùng lớn lao, dồng thời những chi phí không thương xuyên – đột xuất thường cũng không nhỏ.
Chi phí của đô thị thường ở các lĩnh vực như:
Chi phí cho bảo dưỡng tu sửa các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, giữ gìn môi trương sinh thái đô thị … kinh nghiệm ở các nước khoản chi này thương chiếm 30 – 40 % tổng chi phí để đảm bao cho đô thị không bị xuống cấp nhanh chóng và nghiêm trọng.
Chi cho bộ máy nhà nước và các bộ phận khác cân có tổ chức biên chế gọn nhẹ, hiệu lực dể giảm bơt chi phí trên lĩnh vực này.
Chi cho phát triển đô thị – Ngoài những hạng mục có tính quốc gia, thành phố phải chi phí rất lớn cho sự phát triển đô thị, đặc biệt là hệ thống hạ tầng đô thị. Những công trình hạ tầng đều rất tốn kém, nên các hạng mục phát triển cần phải được nghiên cứu cân nhắc kỹ và thông thường theo kinh nghiệm nhiều thành phố lớn thì phải tập trung đầu tư vào những hạng mục có tính kích thích cho sự phát triển chung của đô thị.
Chi cho những vụ việc đột xuất. Tại các thành phô” lớn những vụ việc đột xuất xảy ra với một tỷ suất khá cao. Đó là các vụ cháy nổ, sập đổ, ngập úng, thiên tai, khủng bố, ô nhiễm môi trường, nhập cư ồ ạt, dịch bệnh và tai nạn, tệ nạn xã hội vv… Các vụ việc này thường đòi hỏi những chi phí rất đột xuất và không nhỏ. Nếu chính quyền địa phương không có đủ năng lực tài chính và sự chủ động cần thiết thì sẽ không kịp thời khắc phục được những hậu quả to lớn.
Chi cho công tác nghiên cứu khoa học của thành phô”. Ngày nay khoa học đã trở thành động lực mạnh mẽ của sự phát triển sản xuất và phát triển đô thị. Đầu tư vào khoa học đem lại hiệu quả to lớn hơn hết. Hà Nội cũng như thành phô” Hồ Chí Minh muốn phát triển sớm, phát triển nhanh và đuổi kịp các thành phô” lớn trong khu vực và trên thê” giới thì ngày càng phải đầu tư nhiều hơn vào khoa học, bao gồm khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.
Trong thời đại ngày nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, các thành phô” lớn ngày càng phát triển nhanh chóng và phức tạp. Do vậy rất cần có sự đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu khoa học về đô thị nói chung và cho từng thành phô’ lớn nói riêng.
Tất cả những nguồn chi phí trên đều rât to lớn và đòi hỏi thành phố phải có sự chủ động rất cao. Thành phố cân kiên nghị với Nhà nước trung ương tạo điều kiện cho thành phô” có một cơchế tài chính phong phú hơn và chu động hơn, mới đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của thành phố.

2. VẤN ĐỀ An ninh quốc phòng
Thành phố lớn là một hạng mục quan trọng trong hệ thông bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia. Cho nên ngay từ việc quy hoạch phát triển thành phố đã phải quán triệt những chủ trương, sách lược của quốc gia về an ninh quốc phòng. Đây là lĩnh vực nghiên cứu khoa học rộng lớn kết hợp giữa khoa học quân sự với khoa học đô thị. Đề tài chúng tôi chỉ đề cập đến tính chất quan trọng của nó chứ không có điều kiện để đi sâu vào lĩnh vực này. Tuy nhiên trong vân đề quản lý đô thị thì an ninh quốc phòng là một nội dung không thể thiếu được. Trước tiên là các luật lệ đô thị phải quán triệt những nội dung về an ninh quốc phòng để đảm bảo cho thành phố được an toàn, ổn định và bình yên. Đây cũng là một trong những tiêu chí chủ yếu của một thành phố văn minh, hiện đại. Sự bình yên, Ổn định là điều kiện trước tiên cho sự phát triển đô thị. Ở đây cần giải quyết một mối quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau là việc quản lý đô thị phải tạo điều kiện tốt nhất cho việc bảo vệ an ninh quốc phồng và ngược lại trong tổ chức bảo vệ an ninh quốc phòng phải tạo điều kiện cho sự phát triển đô thị một cách tốt đẹp nhất. Bởi mục tiêu cuối cùng của quốc gia cũng như của thành phố là phát triển nhanh, mạnh và vững chắc trên mọi lĩnh vực và trước tiên là kinh tế.