Vấn đề vỉa hè

Ở các nước, vỉa hè là phần nằm trong lộ giới, dành để trồng cây xanh, chạy các tuyến hạ tầng kỹ thuật và chủ yếu là dành cho người đi bộ. Khi giao thông công cộng phát triển cũng là lúc người .thành phố phải đi bộ nhiều hơn. Vì vậy ở các nước ngoài lúc nào cũng thấy người đi lại kìn kịt trên vỉa hè. Thậm chí có nơi người ta vạch một đường vôi trắng ở giữa vỉa hè để cho người đi bộ chỉ đi về bên trái, tránh sự chen lấn của các dòng người ngược xuôi.

Còn ở ta thì vỉa hè hoàn toàn không còn chức năng đó. Dù vỉa hè mấp mô như ở thành phố Hồ Chí Minh hay bằng phẳng như Hà Nội, thì chủ yếu cũng chỉ để dành cho hàng quán, cho xe gắn máy xếp hàng và cho hàng hóa từ trong mặt tiền tràn ra đường, thậm chí là cả chợ họp trên vỉa hè.

Vía hè ở nước ta có liên quan đến xe 2 bánh, đến nhà phố và đến các phương thức dịch vụ buôn bán nhỏ. Chính vì vậy ở các thành phố nhiều lần ra công dọn sạch thông thoáng vỉa hè vẫn không làm được. Hết dẹp chỗ này lại mọc lên chỗ khác, hết dẹp lúc này lại mọc lên lúc khác. Mỗi năm “ra quân” dăm bảy lân được một thời gian rồi đâu lại vào đây. Trong giai đoạn hiện nay vỉa hè vẫn phải làm chức năng kỹ thuật, nhưng đồng thời vừa làm chức năng xã hội, thậm chí làm chức năng rất quan trọng trong sinh hoạt đô thị hiện nay. Dẹp vỉa hè tức là dẹp đi sự làm ăn sinh sống của một bộ phận không nhỏ người dân đô thị; Trong đó đa số là người nghèo, và đây chính là vấn đề xã hội. Tuy nhiên không thể để “văn minh vỉa hè” cứ thế phát triển, vì bên cạnh sự làm ăn sinh sống của một bộ phận dân cư, vỉa hè hiện nay đem lại một sự thiếu trật tự, văn minh, mỹ quan dường phố, thậm chí là cả tệ nạn xã hội. về lâu dài vỉa hè phải là vỉa hè thật sự dành cho đi bộ – đó là xu hướng tất yếu của đô thị văn minh hiện đại – Song trong giai đoạn trước mắt và có thể còn trong một thời gian dài nữa vỉa hè vẫn là vỉa hè của hôm nay. Ta chưa thể dẹp bỏ ngay được tất cả, mà chủ yếu là phải sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Đối với một số khu vực đô thị nào đấy, như khu trung tâm thành phô” để giữ bộ mặt tiêu biểu cho văn hóa văn minh đô thị buộc phải dẹp sạch và thông thoáng vỉa hè một cách triệt để nhất. Còn đối với nhiêu đường phố thông thường khác thì vẫn rất cần để cho cuộc sông vỉa hè tiếp tục, tuy nhiên phải trật tự, vệ sinh, kỷ cương hơn. Có các thành phố ở nước ngoài người ta cho phép nhà mặt tiền được sử dụng 1/3 -1/4 vỉa hè trước nhà mình, có đoạn vỉa hè được sử dụng một thời gian nhất định nhưng tất cả phải tuân theo quy định rất chặt chẽ và bị xử lý rất nghiêm khắc nếu vi phạm. Ớ đây ý thức đô thị của người dân là vô cùng quan trọng. Có lẽ chỉ sau một thời gian nữa, khi đất nước tiến lên con đường công nghiệp hiện đại hóa, “văn minh nhà phô” và xe hai bánh” không còn tác dụng mây nữa, thì lúc bây giờ vân đề vỉa hè mới có thể giải quyết được triệt để.